Alkusammutusvälineet

SAmmutuspeite segure iso060706l nestesammutinOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alkusammutusvälineillä yleisesti tarkoitetaan palonalkujen tai pienten palojen sammuttamiseen tarkoitettuja välineitä. Näiden välineiden tulisi olla helposti käyttöön otettavia. Alkusammutusvälineiksi voidaan lukea esimerkiksi kiinteistöissä käytettävät pikapalopostit, käsisammuttimet, sammutuspeitteet sekä sankoruiskut.

Käsisammuttimille on annettu asetus (Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista 790/2001), jossa säädetään niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksista sekä merkinnöistä.

Kun olet hankkimassa sammutinta

Sammuttimista on hyvä tietää hiukan perusteita. Sammuttimiin on laadittu teholuokat sekä paloluokat, joista ilmenee, että millaisiin paloihin sammutin soveltuu.

Sammuttimen etiketissä lukee esimerkiksi teksti 27A 144 BC

Luokka A: Kiinteiden, tavallisesti hehkuen palavien aineiden palot (esim. puu, paperi). Sammutinluokka A:n testipalossa käytetään ladottua puukalikkatapulia. Numero 27 osoittaa, että sammutin sammuttaa ko. puutapulia 2,7m.

Luokka B: Nestemäisten ja nesteytyvien aineiden palot (esim. bensiini, petroli, steariini). Sammutinluokka B:n testipalossa käytetään testiallasta. Nesteenä käytetään heptaanin ja veden seosta. Sammuttimen teho riittää sammuttamaan 144 litran nestemäärän altaasta.

Luokka C: Kaasujen palot (esim. nestekaasu, asetyleeni, vety)

Luokka D: Metallien palot (esim. alumiini, magnesium).

Sammutinluokille C ja D ei ole testivaatimusta. Valmistaja ilmoittaa sammuttimien soveltuvuuden.

Luokka F: Rasvapalot (esim. elintarvikerasvat). Valmistaja ilmoittaa sammuttimien soveltuvuuden sekä litramäärän, jonka sammutin kykenee sammuttamaan palavaa elintarvikerasvaa.

Etiketissä ilmoitetaan myös sammutteen sopivuus jännitteellisille kohteille.

Sammuttimet tulee tarkastaa ja huollattaa määräajoin

Sammuttimen tarkastus tulee suorittaa sammuttimen sijaintipaikasta riippuen 1-2 vuoden välein.

Enimmäishuoltovälit ovat jauhe- ja hiilidioksidisammuttimilla 10 vuotta ja neste-, vaahtosammuttimilla 5 vuotta. Käsisammutin tulee myös huoltaa jokaisen käytön jälkeen.

Sammutuspeitteet ja sammuttimet meiltä

Pyydä tarjous sammuttimista tai sammutuspeitteistä