Palvelut

Turvallisuuskoulutukset

 • Yritysten ja yhteisöjen toimintojen kannalta on oleellisen tärkeää, että henkilöstö osaa toimia oikein erilaisissa hätätilanteissa. Jo pienetkin vahingot saattavat keskeyttää yrityksen toiminnan tai viivästyttää sitä ja näin aiheuttaa ehkä suuria taloudellisia menetyksiä. Pahimmillaan koko yrityksen toiminta lakkaa, kuten myös työpaikat. Onnettomuuksien ja vahinkojen paras ennaltaehkäisykeino on henkilökunnan koulutus.

Paloturvallisuuskoulutus

 • sisältää perusteorian lisäksi myös käytännönläheisen alkusammutusharjoituksen. Alkusammutuskoulutuksessa opetetaan henkilökuntaa käyttämään sammutuspeitettä, käsisammutinta sekä mahdollista pikapalopostia. Koulutukset voidaan järjestää yleensä yrityksen omissa tiloissa.

Poistumisturvallisuusharjoitusten

 • avulla pyrimme motivoimaan erilaisia toimipaikkoja vaiheittaiseen ja säännölliseen poistumisharjoitteluun. Tavoitteemme on, että jokainen työyhteisön jäsen, riippumatta edustamastaan toimipaikasta, voi omalla, oikeanlaisella toiminnallaan edistää turvallisuutta. Poistumisharjoitus on osa jokaisen työpaikan turvallisuustoimintaa ja meistä jokainen voi luoda toimintansa kautta turvallisuuskulttuuria.

Ensiapukoulutus

 • rakennetaan yksilöllisesti yrityksen tai yhteisön tarpeiden, riskien ja omien toiveiden mukaisesti. Kaikki henkilökunnan koulutukset räätälöidään aina yrityksen tarpeiden ja toimintojen mukaan ja niissä käytetään apuna uusimpia AV- ja opetusvälineitä. Räätälöityjen kohdekoulutusten lisäksi saatavissa myös SPR:n EA koulutukset (mm. EA 1-2, hätäensiapu 8h, ensiavun kertauskurssi).
 • kouluttajat ovat pelastusalan ammattilaisia ja edustavat eri turvallisuusalojen huippuosaamista.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusUusi tulityökortti

Kuka tarvitsee tulityökortin? Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjä tarvitsee tulityökortin

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Työturvallisuuskortti-koulutus (peruskurssi)ttkortti

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Koulutuksen kesto 8h.

Kysy tarjous ryhmän kouluttamisesta (min. laskutusperuste 10 henkeä).

Turvallisuuskoulutukset