Yritysten ja yhteisöjen toimintojen kannalta on oleellisen tärkeää, että henkilöstö osaa toimia oikein erilaisissa hätätilanteissa. Jo pienetkin vahingot saattavat keskeyttää yrityksen toiminnan tai viivästyttää sitä ja näin aiheuttaa ehkä suuria taloudellisia menetyksiä. Pahimmillaan koko yrityksen toiminta lakkaa, kuten myös työpaikat. Onnettomuuksien ja vahinkojen paras ennaltaehkäisykeino on henkilökunnan koulutus.

Kysy tarjous ryhmän kouluttamisesta. Minimi laskutusperuste 10 hengen ryhmä.

Paloturvallisuuskoulutus

Sisältää perusteorian lisäksi myös käytännönläheisen alkusammutusharjoituksen. Alkusammutuskoulutuksessa opetellaan käyttämään sammutuspeitettä, käsisammutinta sekä mahdollista pikapalopostia. Koulutukset voidaan järjestää yleensä yrityksen omissa tiloissa.

Poistumisharjoitukset

Kannustamme vaiheittaiseen ja säännölliseen poistumisharjoitteluun. Tavoitteemme on, että jokainen työyhteisön jäsen voi omalla, oikeanlaisella toiminnallaan edistää turvallisuutta. Poistumisharjoitus on osa jokaisen työpaikan turvallisuustoimintaa.

Tulityö

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjä tarvitsee tulityökortin

Työturvallisuus

Työturvallisuuskoulutus tukee työnopastusta, antaa perustietoa työsuojelusta ja vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota turvallisuusosaamiseen sekä
pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

Ensiapu

Räätälöityjen kohdekoulutusten lisäksi saatavissa myös SPR:n EA koulutukset (mm. EA 1-2, hätäensiapu 8h, ensiavun kertauskurssi).
Kouluttajat ovat pelastusalan ammattilaisia ja edustavat eri turvallisuusalojen huippuosaamista.